Voor wie?

Kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking of een combinatie van beperkingen:

  • Personen met een verstandelijke beperking
  • Personen met een fysieke beperking
  • Doven en slechthorenden
  • Blinden en slechtzienden
  • Personen met ASS, Autisme Spectrum Stoornis
  • Personen met NAH, Niet-Aangeboren Hersenletsel
  • Personen met gedrags- en emotionele stoornissen

Al dan niet met bijkomende medische en/of psychische problematieken