Welke ondersteuning zoek je?

De verschillende partners bieden een brede waaier van ondersteuning om een oplossing op maat te bieden voor de ondersteuningsvragen van mensen met een beperking. De partners zijn erkend en vergund door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).