Waarom kiezen voor Tauzorg?

Over Tauzorg


Ondersteuning op maat
door verenigde krachten

Je kan met al je vragen over wonen, werken, leren, vrije tijd en leven met een beperking, terecht bij één van onze organisaties. Wij zorgen ervoor dat jouw vraag bij de juiste organisatie terechtkomt. Wanneer nodig werken we samen om de zorg te bieden die jij nodig hebt.


Gespecialiseerde zorg
in een ruime regio

Elke organisatie biedt, vanuit zijn eigen specialisatie, verschillende vormen van ondersteuning aan. Samen bieden we de volledige waaier van dienstverlening die mensen met een beperking en hun netwerk nodig hebben.

Voorbeelden van samenwerking

Jan heeft een verstandelijke beperking. Hij woont zelfstandig en wordt begeleid door OpWeg. Jan doet een zware val en wordt een tijdje opgenomen in het ziekenhuis. Hij heeft nu extra hulp nodig. De Schakel kan tijdelijk opvang en verblijf bieden in een groepswoning.

Jan

An die in Den Brand verblijft stelt een vraag naar vakantie/logeren. Aangezien extern georganiseerde vakantie geen optie is omwille van de specifieke problematiek wordt er een logeervraag gesteld aan De Schakel.

An

Sofie (15 jaar) en Tim (23 jaar) wonen bij hun ouders. Sofie volgt buitengewoon onderwijs en Tim werkt in een maatwerkbedrijf. Beiden hebben een verstandelijke beperking. Vader is na een ongeval zorgafhankelijk. Omwille van medisch problemen dient moeder een tijdje in het ziekenhuis opgenomen te worden. Tijdens deze opname zal Sofie verblijven in het MFC MPI Oosterlo. Tim wordt thuis ondersteund door de mobiele diensten van MPI Oosterlo en vader zal tijdelijk in De Witte Mol verblijven. 

Fam. Peeters